70 ROCZNICA WYWÓZKI MĘŻCZYZN Z WŁOCH DO RZESZY

© 2017 Gimnzjum Nr 112 im. Króla Jana III Sobieskiego