Akcja - "Sprzątanie świata" 2013

© 2019 Gimnzjum Nr 112 im. Króla Jana III Sobieskiego