Wyjazd integracyjny klas I-szych

2014-07-29 11:55:51
© 2018 Gimnzjum Nr 112 im. Króla Jana III Sobieskiego