Debata na temat bezpieczeństwa

2014-04-10 20:25:53

Na uwagę zasługuje fakt, że nasza delegacja wzięła czynny udział w dyskusji. Pan Piotr Ustaszewski wskazał kilka cennych i bardzo trafnych spostrzeżeń dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa dzieci, podkreślając między innymi rolę odpowiedzialności rodziców za wychowanie własnych pociech w pełnej współpracy ze szkołą i instytucjami do tego powołanymi. Poruszył temat obojętności na wszelkie przejawy przemocy, jako rzeczy niedopuszczalnej szczególnie w odniesieniu do funkcjonowania dzieci i młodzieży.

Pani Beata Wilkowska w swojej wypowiedzi podkreśliła znaczenie działalności Gimnazjum 112 we Włochach w obszarze bezpieczeństwa, jako szkoły propagującej dobre praktyki z zakresu profilaktyki, pomocy koleżeńskiej oraz psychoedukacji rodziców.

Głos zabrali również uczniowie, Ola i Wojtek z 3b. Dla nich najważniejszy jest fakt, że w szkole czują się po prostu bezpiecznie. Zawdzięczają to nie tylko nauczycielom, ale również wszystkim pracownikom, których troskę o ład i porządek czują każdego dnia. Wspomnieli również o ofercie zajęć pozalekcyjnych.Takie zajęcia pomagają im i ich kolegom w organizacji czasu wolnego.

Debatę uważamy za owocną. Miło nam było uczestniczyć w takim wydarzeniu. 

© 2019 Gimnzjum Nr 112 im. Króla Jana III Sobieskiego