V Turniej Zawodów m. st .Warszawy

2014-03-19 17:08:10

Lista prezentowanych zawodów:

 1. Technik mechatronik –  Zespół Szkół Licealnych i Technicznych Nr 1 ul Wiśniowa 56       
 2. Fototechnik-   Zespół Szkół Fototechnicznych  ul. Spokojna13
 3. Technik technologii żywności - Zespół Szkół Spożywczo Gastronomicznych ul. Komorska17/23
 4. Technik pojazdów samochodowych  ––  Zespół Szkół nr 33 ul. Targowa
 5.  Technik analityk – Zespół Szkół nr 21 ul. Saska  78
 6.  Technik usług fryzjerskich -  Zespół Szkół nr 21 ul. Saska 78
 7.  Technik żywienia i usług gastronomicznych –Zespół Szkół Gastronomiczno-     Hotelarskich ul. Majdańska 3    
 8. Technik teleinformatyk i telekomunikacji - Zespół Szkół nr 37 al. St. Zjednoczonych37
 9. Technik ekonomista - Zespół Szkół nr 5  – ul. Szczawnicka 1
 10. Technik elektryk i energetyk – Zespół Szkół Nr40 – ul. Objazdowa 3
 11. Technik geodeta -Zespół Szkół nr 14 . ul. Szanajcy 5        
 12. .Technik architektury krajobrazu –Zespół Szkół NR 39 ul. Bełska 1/3   
 13. Technik eksploatacji  portów i terminali  –Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego

ul .Odrowąża 75

 1. Technik obsługi turystycznej- Zespół Szkół  Nr 12 ul. Siennicka  40    
 2. Technik urządzeń sanitarnych-Technikum Architektoniczno-Budowlane ul. Przyrynek9
© 2019 Gimnzjum Nr 112 im. Króla Jana III Sobieskiego