Dzień Świadomości Dysleksji w Gimnazjum Nr 112

2013-11-29 12:48:43

Jako pierwsza głos zabrała p. Iwona Jankiewicz – psycholog gimnazjum, która omówiła sytuację prawną i szkolną uczniów posiadających opinie z diagnozą dysleksji. Następnie p. Sylwia Pełka – reedukator rejonowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 22 podała przykładowe sposoby i formy pracy z młodzieżą dyslektyczną. Kolejne wystąpienie dotyczyło budowania relacji między uczniem, rodzicami i szkołą, a jego autorką była p. Helena Grzelachowska – honorowy członek zarządu Stowarzyszenia Pomocy Młodzieży Dyslektycznej. Później zaprezentowane zostały przez p. Magdalenę Skaradzińską – wiceprezesa Polskiego Stowarzyszenia Kinezjologów możliwości tej nowatorskiej metody edukacyjnej. Na zakończenie p. Barbara Piast – autorka wielu książek i podręczników, a także twórczyni Bajkowej Tabliczki Mnożenia przedstawiła zjawisko dysleksji widziane oczyma dyslektyka.

Jednocześnie na korytarzu szkolnym przygotowano stanowiska konsultacji indywidualnych dla zainteresowanych rodziców z reprezentantami PPP Nr 22, Stowarzyszenia Pomocy Młodzieży Dyslektycznej, Polskiego Stowarzyszenia Kinezjologów oraz Pracowni Testów Psychologicznych i wydawnictw oferujących literaturę z zakresu pedagogiki i psychologii.

Inicjatywa Dnia Świadomości Dysleksji spotkała się z dużym zainteresowaniem i  z pozytywnym odbiorem rodziców. Udział w spotkaniu wzięło ok. 30 z nich. Wiele osób skorzystało również z możliwości odbycia rozmów indywidualnych z przybyłymi do szkoły specjalistami.

© 2019 Gimnzjum Nr 112 im. Króla Jana III Sobieskiego