Szkolny projekt ekologiczny "Szkoła pełna zasobów"

2012-11-22 09:14:11

Szkolny projekt ekologiczny „Szkoła pełna zasobów”

Już po raz drugi pełni zapału i nowych pomysłów, przystąpiliśmy do udziału w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Szkoła pełna zasobów” realizowanym we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Naszym celem jest zainteresowanie młodzieży naszej szkoły problematyką ekologiczną. Pragniemy dzielić się zdobytą wiedzą w celu uświadomienia wszystkim zagrożeń płynących z niewłaściwej działalności człowieka. Chcemy pokazać, że możemy mieć wpływ na wszelką działalność nawet w najdalszych zakątkach naszej planety.

W roku szkolnym 2012/2013 chętni uczniowie klas II pod opieką nauczyciela biologii pani  Agnieszki Podczaskiej zajmują się zagadnieniami związanymi z gospodarowaniem obszarami leśnymi. W ciągu kolejnych miesięcy dowiedzą się również, w jaki sposób niezrównoważone gospodarowanie wpływa na zmiany klimatu. Co miesiąc, od listopada do kwietnia dwie wybrane uczennice, będą zamieszczać informacje o naszych działaniach na stronie naszego gimnazjum.

I spotkanie organizacyjne odbyło się w październiku.

Uczniowie podzielili się na dwie grupy, wybrali interesujący ich temat i zaczęli poszukiwać odpowiednich informacji.

Grupa A – Czym jest certyfikowane drzewo i papier i co oznaczają dane certyfikaty?

Grupa B – Czym skutkuje intensywne wylesianie Puszczy Amazońskiej?

© 2019 Gimnzjum Nr 112 im. Króla Jana III Sobieskiego