Dzień patrona

2012-10-25 18:15:55

Dnia 24 października obchodziliśmy dzień patrona - II rocznicę nadania szkole imienia Króla Jana III Sobieskiego.

Z tej okazji w sali gimnastycznej, na drugiej godzinie lekcyjnej, odbył się uroczysty apel poświęcony naszemu patronowi. Odbył się krótki występ artystyczny - uczniowie recytowali, a także śpiewali. Wystąpił również szkolny chór, który zaśpiewał "Pieśń o patronie", którą skomponowała pani Marzena Wasil, słowa ułożyła pani Maria Cebula-Basiak, a aranżację wykonał Karol Trojanowski.

Głos zabrała także pani Dyrektor - Iwona Rydlewska. Po jej krótkim przemówieniu, klasy rozeszły się do swoich klas.

© 2019 Gimnzjum Nr 112 im. Króla Jana III Sobieskiego