Ślubowanie klas pierwszych 2012

2012-10-13 13:51:56

 

Tradycją Gimnazjum Nr 112 im. Króla Jana III Sobieskiego jest uroczystość w trakcie której uczniowie klas pierwszych w obecności Dyrekcji szkoły, Grona Pedagogicznego i swoich rodziców składają ślubowanie od tego momentu stają się pełnoprawnymi członkami społeczności uczniowskiej naszej szkoły.
Podniosła atmosfera, oprawa artystyczna, tekst przysięgi, symboliczny moment pasowania na ucznia nie pozwalają wymazać ze wspomnień tej uroczystości.

Każdego roku do naszej szkoły trafiają absolwenci szkół podstawowych. To oni przez najbliższe trzy lata tworzyć będą "wizerunek" szkoły biorąc aktywny udział w życiu szkoły, licznych konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych itp.. Wszystko zaczyna się od uroczystej imprezy (ŚLUBOWANIA) podczas której przyjęci zostają w szeregi uczniowskie!

Należy podkreślić, że do tego ważnego w ich życiu momentu przygotowywali się miesiąc. Z ogromnym zaangażowaniem poznawali szkołę, swoje prawa i obowiązki, poznawali nauczycieli i rówieśników.
Po części oficjalnej ślubowania przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Katarzyna Przybysz przywitała uczniów klas pierwszych i wręczyła im upominki, a przedstawiciel klas pierwszych Rafał Krakowiak podziękował za miłe przywitanie i wspaniałą atmosferą panującą w Gimnazjum.
Pani dyrektor - Iwona Rydlewska w swoim przemówieniu pogratulowała uczniom świetnie przygotowanego występu, a także zwróciła uwagę na wielką rolę edukacji w gimnazjum. Jest to bowiem ważny okres w życiu młodych ludzi, który stanowi pewną granicę pomiędzy dzieciństwem a dorosłością i ma decydujący wpływ na przyszłość.
Wszystkim pierwszoklasistom życzymy: samych sukcesów w nauce, radości z przebywania w naszej szkolnej społeczności, przyjaźni zawartych na całe życie i satysfakcji bycia prawdziwym Gimnazjalistą.

© 2019 Gimnzjum Nr 112 im. Króla Jana III Sobieskiego