Sejmik uczniowski 2012

2012-10-13 13:48:23

 

 

„Nic o nas bez nas” - to hasło towarzyszące w tym roku Samorządowi Uczniowskiemu.

Sejmik uczniowski to  impreza która zajmuje bardzo ważne miejsce w kalendarzu uroczystości szkolnych naszego gimnazjum. Rok szkolny 2012/2013 ma za zadanie kształtować postawy samorządności wśród uczniów i dlatego właśnie Samorząd Uczniowski Gimnazjum 112  zorganizował sejmik  na temat „ Samorządność lokalna, samorządność szkolna”.

Formuła sejmiku, od tego roku, to debata.

Celem jej jest zdobywanie wiedzy, umożliwia ona kształcenie umiejętności formułowania własnych sądów, opinii i wyciągania wniosków.

Przedstawione przez klasy argumenty były przemyślane i różnorodne. Uczniowie mówili o zaletach i wadach samorządności szkolnej.  Klasy dowiodły o dużej wartości angażowania się uczniów w życie szkoły.

Sejmik daje możliwości samodzielnego poszukiwania wiedzy i przekazywania jej na szerszym forum, przybliża zasady funkcjonowania samorządów lokalnych i szkolnych a także przygotowuje młodego człowieka do uczestnictwa w demokratycznych strukturach państwa.

 

p. Joanna Czyżak,
opiekun Samorządu Uczniowskiego

© 2019 Gimnzjum Nr 112 im. Króla Jana III Sobieskiego