Aktualności

Ślubowanie klas pierwszych

2015-12-21 13:25:44

Dnia 14 października odbyło się ślubowanie klas pierwszych, które zostało połączone ze Świętem Szkoły. Każda klasa miała swój pomysł na obchody tego ważnego dnia.

Młodzieżowa Rada Dzielnicy

2015-12-21 13:23:16

Młodzieżowa rada dzielnicy to grupa ludzi wybranych przez swoich rówieśników
w demokratycznych wyborach. Ma charakter konsultacyjny i tworzy ją młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, która ustanawia wspólnotę samorządową, a także społeczność uczniowską.

Wybory do samorządu szkolnego

2015-12-21 13:19:11

Tegoroczne wybory do Samorządu Szkolnego odbyły się w połowie września. Aż 20 osób wyraziło chęć pracy na rzecz szkolnej społeczności!

© 2019 Gimnzjum Nr 112 im. Króla Jana III Sobieskiego