Aktualności

Dzień Edukacji Narodowej

2012-10-13 13:53:43

Ślubowanie klas pierwszych 2012

2012-10-13 13:51:56

 

Tradycją Gimnazjum Nr 112 im. Króla Jana III Sobieskiego jest uroczystość w trakcie której uczniowie klas pierwszych w obecności Dyrekcji szkoły, Grona Pedagogicznego i swoich rodziców składają ślubowanie od tego momentu stają się pełnoprawnymi członkami społeczności uczniowskiej naszej szkoły.
Podniosła atmosfera, oprawa artystyczna, tekst przysięgi, symboliczny moment pasowania na ucznia nie pozwalają wymazać ze wspomnień tej uroczystości.
 

Sejmik uczniowski 2012

2012-10-13 13:48:23

 

„Nic o nas bez nas” - to hasło towarzyszące w tym roku Samorządowi Uczniowskiemu.

Sejmik uczniowski to  impreza która zajmuje bardzo ważne miejsce w kalendarzu uroczystości szkolnych naszego gimnazjum. Rok szkolny 2012/2013 ma za zadanie kształtować postawy samorządności wśród uczniów i dlatego właśnie Samorząd Uczniowski Gimnazjum 112  zorganizował sejmik  na temat „ Samorządność lokalna, samorządność szkolna”.

© 2018 Gimnzjum Nr 112 im. Króla Jana III Sobieskiego