Aktualności

ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

2014-09-26 07:29:58

       25.09.2014r.w naszym gimnazjum odbyła się uroczystość przyjęcia do społeczności szkolnej uczniów klas pierwszych. Reprezentanci klas trzecich Zachariasz Żałobka i Karolina Sobieraj powitali swoich młodszych kolegów oraz wszystkich zebranych. Pani dyrektor Iwona Rydlewska zabrała głos zwracając się ciepło do pierwszoklasistów, którzy tego dnia byli najważniejsi. Następnie wszyscy przewodniczący klas pierwszych reprezentujący swoje klasy złożyli ślubowanie, wyciągając prawe dłonie w kierunku sztandaru szkoły. Miło było nam gościć przedstawicieli Urzędu Dzielnicy Włochy - pana Burmistrza Michała Wąsowicza, Zastępcę Burmistrza pana Andrzeja Krupińskiego oraz panią Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Joannę Siennicką. 

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2014

2014-09-21 18:15:58

W dniu 19 września odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego naszego Gimnazjum. Przewodniczącym SU został Zachariasz Żałobka (klasa 3d), a jego zastępcą - Piotr Goździkowski (klasa 3a).
GRATULUJEMY :)

 

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2014

2014-09-21 17:51:54

 

 

 

W tegoroczną akcję "Sprzątanie świata" aktywnie włączyły się klasy 2a i 2c, które zbierały śmieci z pobliskich terenów. Dziękujemy za aktywy udział w akcji nauczycielom i wychowawcom: p. Elżbiecie Zych, p .Łukaszowi Jarosławcowi, p. Joannie Heropolitańskiej-Janik, p. Michałowi Popławskiemu, p. Markowi Chalimoniakowi.

© 2018 Gimnzjum Nr 112 im. Króla Jana III Sobieskiego